Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για τη Eurobank Properties προχώρησε η Fairfax Financial Holdings, με το προσφερόμενο αντάλλαγμα να ανέρχεται στα 6,86 ευρώ για κάθε μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με 24,91% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Fairfax δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς.

TAGS