Τις τελευταίες πινελιές βάζει το υπουργείο Εργασίας στο νέο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό μετά τις ενστάσεις της τρόικας για το ποσό που θα εξοικονομεί.

Το νομοσχέδιο, βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα κατατεθεί στη Βουλή μετά τις διορθώσεις, οι οποίες αφορούν στην ακριβέστερη καταγραφή των ποσών που θα εξοικονομηθούν. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι από το σχέδιο νόμου θα εισπράξει 500 εκατ. ευρώ το 2014 μέσω της ενεργοποίησης ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών​ προκειμένου να μην απαιτηθούν περικοπές συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ενώ από την πλευρά της η τρόικα πιέζει για τη λήψη μέτρων που αποδώσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ. 

Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το νομοσχέδιο που ήταν να κατατεθεί στη Βουλή, «εξευρίσκει πόρους 500 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν το δημοσιονομικό κενό του 2014 και περιέχει μια σειρά συνεκτικών διατάξεων που αποσκοπούν πρωτίστως στην άμβλυνση ανισοτήτων και αδικιών του ασφαλιστικού συστήματος, στην ουσιαστική ενδυνάμωση της εισπρακτι­κής ικανότητας των Ταμείων , αλλά και στη δυνατότητα ρύθμι­σης των οφειλών των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».

Στο προσχέδιο του σχεδίου νόμου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ στους εργοδότες που έχουν δηλώσει εργαζόμενους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όχι όμως και στην Αναλυτική περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν.

Αναλυτικότερα, με τα 17 άρθρα του προσχεδίου του νομοσχεδίου προβλέπεται επίσης:

- Η επέκταση από την 1η Δεκεμβρίου της υποχρέωσης για υποβολή ΑΠΔ των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ (Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (Προσωπικού Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), ώστε να δηλώνονται πλέον και οι καταβαλλόμενες εισφορές για εφάπαξ και επικουρική σύνταξη.

- Ο έλεγχος δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΑΠΔ.

- Η ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων που θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΗΛΙΟΣ».

- Η απόδοση ΑΜΚΑ ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού.

- Η ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των οι ασφαλιστέων αποδοχών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

- Η επέκταση του «εργόσημου» και σε όσους απασχολούνται αποκλειστικά κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

- Η συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης για τους αγρότες.

- Η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Η ρύθμιση προβλέπει την επιμήκυνση έως 10 έτη για αποπληρωμή των δανείων προς τις τράπεζες χωρίς απώλεια της επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο.

- Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου, για τα εκπαιδευτικά επιδόματα τα επιδόματα ανεργίας και τους ωφελούμενους δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

- Ακόμη, ο χρόνος που έχει διανυθεί από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης του Δημοσίου και ταμείων επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Για παλαιότερες αιτήσεις η σύνταξη υπολογίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό που αναλογεί, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.

- Αυξάνεται τέλος στο 95% από 80%, η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγούν τα ταμεία.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το νομοσχέδιο