Βελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Οκτώβριο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, χάρη στη βελτίωση του κλίματος στις υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές.

Όπως αναφέρεται στη μηνιαία έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η καλυτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με τις λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση και τη ζήτηση και σε μικρότερο βαθμό με τη βελτίωση των προοπτικών για τον κύκλο εργασιών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην εντονότερη πρόθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω μειώσεις στην απασχόληση.

Αντίθετα, στις κατασκευές η καλυτέρευση του κλίματος προέρχεται από τις λιγότερο αρνητικές αξιολογήσεις για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο παρά από έναρξη νέων έργων. Στο λιανικό εμπόριο η βελτίωση του κλίματος αφορά σε καλυτέρευση όλων των πτυχών.
Το κλίμα στη μεταποίηση επιδεινώθηκε λόγω μειωμένων τρεχουσών παραγγελιών, ενώ παράλληλα οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο καταγράφονται δυσμενέστερες τον Οκτώβριο.

Αν και το καταναλωτικό κλίμα δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου, καθώς και για την ανεργία τον επόμενο χρόνο παρουσίασαν επιδείνωση. Η συγκράτηση του καταναλωτικού κλίματος στα επίπεδα του περασμένου μήνα προήλθε από τη λιγότερο αρνητική στάση των νοικοκυριών στο ενδεχόμενο αποταμίευσης τους επόμενους μήνες.