Σημαντική βελτίωση κατέγραψε η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον δείκτη Doing Business για το τρέχον έτος, αλλά το μεταρρυθμιστικό κενό παραμένει υψηλό, όπως επισημαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του δείκτη ανταγωνιστικότητας Doing Business 2014, η Ελλάδα κατατάχθηκε το 2013 στην 72η θέση μεταξύ 189 χωρών. Το 2012 κατατασσόταν στην 89η θέση. Όπως τονίζει η Eurobank, η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν και εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση κατά την περίοδο Ιουνίου 2012-Μαρτίου 2013.

Αν και οι αναλυτές της τράπεζας παραδέχονται ότι ήταν σημαντικό το έργο της κυβέρνησης, όσον αφορά την προώθηση των μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, επισημαίνουν πως υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας – ειδικά όσον αφορά στη φορολογία, την εκκαθάριση πτωχευμένων επιχειρήσεων και την καταγραφή/δήλωση ακίνητης περιουσίας. «Με άλλα λόγια μένουν πολλά ακόμη να πραγματοποιηθούν την αμέσως επόμενη περίοδο», αναφέρουν.

«Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η τιμή του δείκτη που μετρά την απόσταση της επίδοσης της χώρας από το βέλτιστο επίπεδο μεταρρυθμίσεων ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2010 και μετά αλλά βρίσκεται ακόμη στο 37,5 για το 2013. Απέχουμε ακόμη 37,5 ποσοστιαίες μονάδες από το βέλτιστο επίπεδο μεταρρυθμίσεων ενώ η αντίστοιχη μέση απόσταση για τις χώρες είναι 23,5 ποσοστιαίες μονάδες», τονίζουν οι αναλυτές της Eurobank.

Παρατηρούν δε, ότι η υστέρηση της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις δεν είναι αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας. Για παράδειγμα, ήδη από το 2008 ο ΟΟΣΑ προειδοποιούσε για το μεταρρυθμιστικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας και για το τι ήταν απαραίτητο να γίνει για να καλυφθεί.  Η προσπάθεια όμως ξεκίνησε καθυστερημένα, μετά την υπογραφή του 1ου Προγράμματος Σταθεροποίησης. Σύμφωνα με τη Eurobank, ουσιαστική βελτίωση υπήρξε μετά τον Νοέμβριο του 2013 και κυρίως μετά την έναρξη της εφαρμογής του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης.

TAGS