Οι καταθέσεις των πολιτών σε εμπορικές τράπεζες στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη συνεχίζουν να αυξάνονται και παρά την οικονομική κρίση στη χώρα και την ολοένα και πιο διογκούμενη φτώχεια, στο τέλος Σεπτεμβρίου ξεπέρασαν το ποσό των 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εμπορικές τράπεζες, στις 30 Σεπτεμβρίου οι καταθέσεις ιδιωτών ανήλθαν στα 8,09 δισ. μάρκα Βοσνίας (4,1 δισ. ευρώ). Από την Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης τονίζουν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων που έχει καταγραφεί από τον πόλεμο. 

Σε σύγκριση με το 2012, οι καταθέσεις των πολιτών αυξήθηκαν κατά 439 εκ. μάρκα Βοσνίας, (224 εκ. ευρώ) ή κατά 5,7%. Στο σύνολο των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες της Βοσνίας, τα χρήματα των ιδιωτών αποτελούν το 58,1%. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνεχή αύξηση των καταθέσεων των πολιτών έχουν οι μακροπρόθεσμες καταθέσεις

Το 38% των καταθέσεων είναι στο νόμισμά της χώρας, το 55,8% σε ευρώ και το 6,2% σε άλλα νομίσματα. Η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας εκτιμά ότι τα στοιχεία είναι δείκτες της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα της χώρας και ταυτόχρονα αποτέλεσμα της ύπαρξης συστήματος ασφαλών καταθέσεων, που έχει στόχο την αύξηση σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και της προστασίας των αποταμιεύσεων.