Αύξηση 5,1% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της ΠΓΔΜ τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
    α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων - λατομείων κατά 8,9%.
    β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 4,2,%.
    γ. Στην αύξηση του δείκτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 32,6%. 

Σε μέσα επίπεδα, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,2 % σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012.