Μέτρα που θα ωθήσουν στην επίτευξη των εισπρακτικών στόχων του προϋπολογισμού για το 2014 αναζητεί η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Ντανιέλ Χιτόιου, τα σενάρια που εξετάζονται αφορούν τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και τη βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών και την ενίσχυση της εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ στόχος είναι ν' αποφευχθεί η αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή η επιβολή νέων φόρων. 

"Έχουμε συνομιλίες σε καθημερινή βάση με την αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που βρίσκεται στη Ρουμανία. Ελπίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία σχετικά με τις πηγές των εσόδων, τα κύρια έσοδα για τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό του 2014. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, τα οποία αφορούν τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αντί τη επιβολής νέων συντελεστών και φόρων, καθώς και τη βελτίωση της συλλογής εσόδων και την εθελοντική συμμόρφωση. Δεν μπορούμε να έχουμε τα προκαταρκτικά στοιχεία πριν από την προηγούμενη εβδομάδα" δήλωσε ο κ. Χιτόιου, μετά την ολοκλήρωση συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. 

Πρόσθεσε δε, ότι ενδεχόμενες αποφάσεις για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή του ΦΠΑ σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, θα μπορούσαν να εξεταστούν μόνον αφότου οι φορολογικές αρχές θα έχουν στην διάθεσή τους όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των εσόδων τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη και τους μακροοικονομικούς δείκτες για το σχέδιο του προϋπολογισμού.