Σε ένα ενιαίο κεντρικό σύστημα πληρωμών θα ενταχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλοι οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα και τους κυβερνητικούς φορείς της Κροατίας.

Στόχος της δημιουργίας του συστήματος αυτού, σύμφωνα με δηλώσεις του Κροάτη υπουργού Οικονομικών Σλάβκο Λίνιτς, είναι να μπει τάξη στη διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού και να εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει κατάχρηση χρημάτων για υπερβολικούς μισθούς και μη ρεαλιστικές δαπάνες, κάτι που θα συμβάλλει στη μείωση των δημόσιων δαπανών.

Ο κ. Λίνιτς αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν εργαζόμενοι σε κρατικές υπηρεσίες, των οποίων οι αμοιβές ξεπερνούσαν τους μισθούς του προέδρου της χώρας, του πρωθυπουργού ή των υπουργών, ωστόσο υπήρξε δυσκολία στο να υπολογιστεί πόσα ήταν τα άτομα αυτά.

«Σχηματίστηκαν φορείς ανεξάρτητων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, χωρίς πολιτική επιρροή και εξέλαβαν την ανεξαρτησία αυτή ως δυνατότητα να φροντίζουν για τους εαυτούς τους και τις αποδοχές τους, ως δυνατότητα να ξοδεύουν παράλογα και ανεξέλεγκτα» είπε ο υπουργός.

Ο κ. Λίνιτς σημείωσε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που αρνήθηκαν να δεχθούν ότι η κυβέρνηση θα αποφασίζει για τους μισθούς στις κρατικές υπηρεσίες και επανέλαβε ότι το ενιαίο σύστημα πληρωμών «θα μειώσει σημαντικά τους μισθούς τους που θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα».

Διευκρίνισε δε, ότι οι υπουργοί θα κρίνουν αν σε φορείς της αρμοδιότητάς τους υπήρξε κατάχρηση κονδυλίων και θα απαλλάσσουν τους υπευθύνους από τα καθήκοντά τους.