Την ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Cyclon Lubricants D.O.O. και έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Cyclon Ελλάς ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.698.922,20 RSD με μετόχους τις θυγατρικές της εισηγμένης εταιρείας Cyclon Ελλάς ΑΕ, Arcelia Holdings Limited (με ποσοστό 30%) και Bulvaria Automotive Products LTD (με ποσοστό 70%).

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι το χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προιόντων.

Στόχο κυρίως αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επέκταση των πωλήσεων λιπαντικών Cyclon στην αγορά της Σερβίας μετά την είσοδο στις αγορές Βουλγαρίας και Ρουμανίας.