Υποχώρησε περαιτέρω τον Οκτώβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (PMI) της Markit από το υψηλό 44 μηνών του Αυγούστου καταγράφοντας 47,3 μονάδες, τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από τις 47,5 μονάδες του Σεπτεμβρίου. 

Η ταχύτερη μείωση των επιπέδων νέων παραγγελιών που έλαβαν οι κατασκευαστές ώθησε τον κύριο δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα κατά το ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου. Το γεγονός αυτό ήταν με τη σειρά του αποτέλεσμα μιας δριμύτερης μείωσης των νέων παραγγελιών εξαγωγών, σε σύγκριση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Τόσο οι συνολικές πωλήσεις όσο και οι πωλήσεις στο εξωτερικό υποχώρησαν σταθερά κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ οι τελευταίες υποχώρησαν με συγκριτικά ταχύτερο ρυθμό. 

Τα επίπεδα παραγωγής στα εργοστάσια υποχώρησαν μετά τον περιορισμό των εισερχόμενων νέων παραγγελιών, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο μείωσης σε 49 μήνες. Τα σχέδια μείωσης των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων συνέβαλαν επίσης στα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής τον Οκτώβριο. 

Τα δεδομένα υπέδειξαν περαιτέρω σημαντική μείωση του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών στα εργοστάσια των κατασκευαστών, υποδηλώνοντας έλλειψη πιέσεων μείωσης του εργατικού δυναμικού. Αυτό παρατηρήθηκε παρά το γεγονός ότι η απασχόληση στον τομέα υποχώρησε με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό τον Οκτώβριο και μάλιστα με τον ταχύτερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο.

TAGS