Τεχνογνωσία σε τομείς της οικονομικής πολιτικής προτίθεται να προσφέρει στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση της αρμόδιας για την οικονομική ανάπτυξη αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντανιέλα Μπόμπεβα, με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του διεθνούς Οργανισμού στη Σόφια, Μάρκους Ρέπνικ

Η κ. Μπόμπεβα δήλωσε ότι η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ο ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών συνιστούν τομείς προτεραιότητας για την κυβέρνηση και στην κατεύθυνση αυτή μία ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στη Βουλγαρία θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμη, εφόσον υποβληθεί σύντομα. 

Η αντιπρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου περί προστασίας καταναλωτών βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους. Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί είναι η ανάγκη σύστασης μίας επιτροπής διακανονισμών, η οποία να είναι επιφορτισμένη με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. 

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσίασε στην αντιπρόεδρο της βουλγαρικής κυβέρνησης ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τομέα της καινοτομίας. Η κ. Μπόμπεβα ζήτησε από τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού να αναδείξουν τις προτάσεις (του σχεδίου) εκείνες, οι οποίες να μπορούν να υλοποιηθούν, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. 

Νέα συνάντηση για το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.