Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης αύξησαν τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα κατά περισσότερο από 25% την τελευταία διετία, ενώ μείωσαν τις χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, την οποία επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η έρευνα - που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα - θα κτυπήσει καμπάνες στους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής στην Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούν τρόπους για την αύξηση του δανεισμού των τραπεζών στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η βραδεία οικονομική ανάκαμψή της. 

Η έρευνα του Fitch δείχνει ότι οι 16 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης αύξησαν την έκθεσή τους σε κρατικά ομόλογα κατά 26% ή 550 δισ. ευρώ το 2011 και το 2012. Την ίδια περίοδο, οι τράπεζες αυτές μείωσαν τον δανεισμό τους στις επιχειρήσεις κατά 9% ή 440 δισ. ευρώ. 

Οι αναλυτές του Fitch δήλωσαν ότι για την εξέλιξη αυτή ευθύνονται, τουλάχιστον εν μέρει, οι νέοι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστοί ως Βασιλεία ΙΙΙ. Οι κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το τέλος του 2018, καθιστούν πολύ αυστηρότερες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες όταν χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια, με συνέπεια να αυξάνονται θεαματικά τα κίνητρά τους για επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Fitch, η μέση υποχρέωση διατήρησης κεφαλαίων από τις τράπεζες για τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθε σε 4,7%, σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη υποχρέωση για αγορά ομολόγων (0,4%).

TAGS