Ρεπορτάζ : Σταυριανή Καραμανίδη

Πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών, χωρίς άδεια και με διαδικασίες εξπρές, θα έχει στο εξής η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ράμπο του ΣΔΟΕ, καθώς τίθεται σε ισχύ το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών.

Το μέτρο, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον επόμενο μήνα, προβλέπει ότι οι δημόσιες αρχές θα έχουν «αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων», όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στην Βουλή από τον περασμένο Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και οι ράμπο του ΣΔΟΕ, θα μπορούν –χρησιμοποιώντας ως «κλειδί» το ΑΦΜ του κάθε πολίτη- να εισβάλλουν στους λογαριασμούς τους, χωρίς να ενημερώνουν ούτε τον ίδιο, ούτε την τράπεζα και στην συνέχεια να ελέγχουν τα βασικά στοιχεία, το πρόσημο, το υπόλοιπο και τις τελευταίες κινήσεις!

Το μέτρο έχει προκαλέσει πανικό μεταξύ των μικροκαταθετών, που βλέπουν να καταρρέει κάθε έννοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, αφήνοντας ανοχύρωτες τις καταθέσεις στην προοπτική κατασχέσεων, για χρέη στο Δημόσιο.

Από την άλλη, πηγές του ΣΔΟΕ επιχειρούν μέσω του newpost.gr, να μετατοπίσουν την προσοχή στις περιπτώσεις των μεγαλοκαταθετών, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και παράνομου πλουτισμού και για τους οποίους απαιτείται ο έλεγχος για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Προς το παρόν πάντως, η διαδικασία εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών είναι μπλοκαρισμένη, λόγω των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο που ζήτησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής, «θα πρέπει να ορίζεται γενικώς και αντικειμενικώς με τυπικό νόμο ή κατόπιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης με διάταγμα, να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τελεί σε πρόδηλη λογική συνάφεια με τον επιδιωκόμενο σκοπό, να είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να μην θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος και να μην απονέμει στη Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια».

Η Αρχή καταλήγει ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιος θα ο σκοπός της επεξεργασίας των στοιχείων, ποιος θα είναι αυτός που θα τα επεξεργάζεται, πόσο χρόνο θα τα κρατάει και ποιοι ακόμη θα είναι συναποδέκτες των δεδομένων.