Μία ισχνή οικονομική ανάπτυξη, της τάξης του 1%, αναμένεται να έχει η Σερβία το 2014, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις των μεγεθών του προϋπολογισμού της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού κοινοβουλίου, αυτό αποδίδεται στην ανεπαρκή αύξηση των επενδύσεων και μία πραγματική πτώση των καταναλωτικών και κρατικών δαπανών.

Για το τρέχον έτος, η προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη παραμένει στο 2%, ενώ κύριο παράγοντα μείωσής της το 2014 αποτελεί η δημοσιονομική εξυγίανση και η συνεπαγόμενη από την πτώση καταναλωτικών- δημόσιων δαπανών συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επενδύσεων της Σερβίας αναμένεται να αυξηθεί το 2014 κατά 4,7%, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 1,8% (έναντι μείωσης 1,2% το 2013) και οι δημόσιες δαπάνες 2,2% (έναντι μείωσης 3% το 2013).

Η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης αποδίδεται στην εκτιμώμενη συρρίκνωση της απασχόλησης και των καθαρών εισοδημάτων, καθώς και τη συρρίκνωση της πιστωτικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, η μείωση των κρατικών δαπανών προέρχεται από τον περιορισμό των αυξήσεων στους μισθούς του δημοσίου τομέα και τις συντάξεις, καθώς και την εφαρμογή άλλων μέτρων, στo πλαίσιo της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Όσον αφορά τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές, αναμένεται μία ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 6,4% το 2014, έναντι εκτιμώμενης αύξησης 1,6% για τις εισαγωγές. Μία τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου και την ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών, στο 10% και το 4,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα, μέχρι το τέλος του 2014.

Δυσμενείς είναι οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 24,6%, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς οικονομικής ανάπτυξης και της περιορισμένης αύξησης των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,5% το 2014, επίπεδο στο οποίο εκτιμάται ότι θα φθάσει στο τέλος του επόμενου έτους.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού εγκρίθηκε από τη σερβική κυβέρνηση την Παρασκευή και κατατέθηκε στο κοινοβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με το νόμο, έχει περιθώριο να προχωρήσει στη διαδικασία της ψήφισής του μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.