Αναιμική ανάκαμψη στην ευρωζώνη εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, ότι θα υπάρξει για το 2014. 

Το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συνεχίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους και το 2014, καθώς η βελτίωση της οικονομικής εμπιστοσύνης, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κινδύνου διάσπασης της ευρωζώνης, αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει θετικά την πραγματική οικονομία. 

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι αναιμική (1% το 2014) λόγω της συνεχιζόμενης προ-κυκλικής δημοσιονομικής προσαρμογής, των συνθηκών πιστωτικής στενότητας και της παραμένουσας πολιτικής αβεβαιότητας, εκτιμούν.

Στην ανάλυση τους εκτιμούν τρεις κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία:

- H απόσυρση των μέτρων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της Fed μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Για το λόγο αυτό, η μετάβαση σε μια λιγότερο επεκτατική νομισματική πολιτική εκ μέρους της Fed θα πρέπει να γίνει σταδιακά και ομαλά, με ξεκάθαρη και έγκαιρη στρατηγική επικοινωνίας ώστε να μην αιφνιδιαστούν οι αγορές.

- Νέα επεισόδια πολιτικής αστάθειας στην περιφέρεια της ευρωζώνης Η πολιτική ευστάθεια στις χώρες της περιφέρειας απειλείται από τους εύθραυστους κυβερνητικούς σχηματισμούς, την υψηλή ανεργία, την κόπωση των νοικοκυριών από τη μακρόχρονη λιτότητα και την πιθανή περαιτέρω περικοπή των εισοδημάτων από νέα μέτρα.

- Ενδεχόμενη επιδείνωση των χρηματοοικονομικών εντάσεων στην ευρωζώνη εν όψει της αξιολόγησης των τραπεζικών ισολογισμών. Η αξιολόγηση ενδέχεται να αποθαρρύνει την χορήγηση νέων δανείων καθώς οι τράπεζες επικεντρώνονται στη βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. 

Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες είναι πιθανόν να ενταθούν λόγω της αβεβαιότητας ως προς το ύψος των κεφαλαιακών ελλείψεων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση, την ανησυχία ότι τα δημόσια ταμεία κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αποδειχθούν ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης και το φόβο ότι οι ιδιώτες θα κληθούν να αναλάβουν σημαντικές απώλειες.