Η Aιολική ΑΕΕΧ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Χ.Α., αλλά διερευνά τις δυνατότητες πρόσβασης σε άλλες αγορές καθώς και συγχώνευση με άλλη εταιρία εισηγμένη σε αγορά της Ε.Ε, τονίζει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της. 

Ειδικότερα, η Αιολική, σε απάντηση της από 18957/5.11.2013 επιστολής από το Χρηματιστήριο αναφέρει τα εξής:

«α) Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα αποχώρησης της εταιρίας μας από το Χ.Α. Η εταιρία μας, εξετάζοντας δυνατότητες στρατηγικής της ανάπτυξης, διερευνά, μεταξύ άλλων, και δυνατότητες πρόσβασής της σε άλλες οργανωμένες αγορές, καθώς και εταιρικού της μετασχηματισμού, με συγχώνευση με άλλη εταιρία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τα ανωτέρω βρίσκονται σε διερευνητικό επίπεδο και προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση από οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας.

Η εταιρία μας θα ενημερώσει έγκαιρα τις χρηματιστηριακές αρχές και το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική επιχειρηματική της κίνηση και απόφαση, όπως εξάλλου οφείλει και εκ του νόμου».