Ξεπέρασε το 20% η έμμεση συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη Σελόντα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΤΧΣ, λόγω αύξησης του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αύξησε πλέον το έμμεσο ποσοστό του στα δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία Σελόντα ΑΕ και υπερέβη το ποσοστό 20%. 

Πλέον, διαθέτει έμμεσα 7.643.971 δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία (ποσοστό 21,091% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank Ergasias & Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.