Ξεπέρασε το 50% η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Altec.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώθηκε περαιτέρω στο 65,33% από 47,16%, πριν από την κρίσιμη συναλλαγή και αντίστοιχα τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου σε 140.638.456 από 101.522.505. 

Η ως άνω μεταβολή προήλθε, λόγω της απόκτησης νέων μετοχών ως ενέχυρο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος AE.