Μνημόνιο συναντίληψης με το γαλλικό κολοσσό «Τotal» υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία για το έργο του τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μνημόνιο καταγράφει τη στήριξη της «Τotal» για πώληση ενδεχομένων αποθεμάτων φυσικού αερίου στα τεμάχια 10 και 11 της κυπριακής Αποκλειστικής Ζώνης, δίνοντας προτεραιότητα έναντι των διαφόρων επιλογών στην υγροποίηση και εξαγωγή φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. 

Συγκεκριμένα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν ως προς την προοπτική χρήσης του τερματικού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις της «Τotal» για τη δομή και την ανάπτυξη του έργου του τερματικού σταθμού.