Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να μειώσει το επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης κατά 25 μονάδες βάσης είναι θετική εξέλιξη, τόσο για τη ζώνη του ευρώ γενικά, όσο και για την Κύπρο ειδικά, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ), Πανίκος Δημητριάδης.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο ίδιος η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο υγιές είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Οι χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η ΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας, περιλαμβανομένου του κατάλληλου χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι καθοριστικής σημασίας στην απεμπλοκή της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής η οποία, με τη σειρά της, θα βοηθήσει στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων και στην Κύπρο», σύμφωνα με τον Π. Δημητριάδη.