Η μείωση του επιτοκίου θα έχει άμεσα θετική επίδραση στο κόστος χρήματος για τις εγχώριες τράπεζες, οι οποίες έχουν αντλήσει περίπου 72 δισ. ευρώ από το ευρωσύστημα.

Όπως εκτιμούν στελέχη τραπεζών, με τη μείωση του επιτοκίου το τραπεζικό σύστημα θα εξοικονομήσει άμεσα περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των επιτοκίων ασφαλώς θα αποτυπωθεί άμεσα και στους δανειολήπτες, καθώς πολλά δάνεια προς νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκια της ΕΚΤ.

Ετσι η μείωση του επιτοκίου της ΕΚΤ θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού επιτοκίου και κατ’ επέκταση του κόστους εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων.

Ωστόσο, στελέχη τραπεζών εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν τα χαμηλότερα επιτόκια θα οδηγήσουν σε πιστωτική επέκταση.

Με την ανεργία να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτε τα νοικοκυριά είναι σε θέση να λάβουν δάνεια αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις επιθυμούν, σε αυτό το περιβάλλον, να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες.

TAGS