Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για τον ρυθμό ανάπτυξης κατά το τρέχον και το επόμενο έτος προέβη η κεντρική τράπεζα της ΠΓΔΜ (NBRM).

Το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται πλέον ότι θα αυξηθεί κατά 3,3% το 2013, έναντι 2,3% που ήταν η αρχική πρόβλεψη, και κατά 3,7% το 2014, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 3,1%. Για το 2015, η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4%.

Η κεντρική τράπεζα της ΠΓΔΜ εκτιμά ότι οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι οι τομείς των εξαγωγών, των επενδύσεων και της εγχώριας ζήτησης. Αναμένει, επίσης, ότι ένα μέρος της ανάπτυξης θα προέλθει από την αύξηση του ετήσιου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, για την οποία προβλέπει ότι το 2014 θα ανέλθει στο 6,4% και για το 2015 στο 8,5%.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 2,8% και το 2014 στο 2,3%.