Στην αναβάθμιση της προοπτικής (outlook) της αξιολόγησης Ba3 της Πορτογαλίας από αρνητικό σε σταθερό προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρει ότι η αναβάθμιση οφείλεται στην τάση βελτίωσης της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, καθώς και στη δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία, όπως αυτή εκφράστηκε με τον προϋπολογισμό του 2014.

«Εκτιμάται ότι το χρέος της γενικής  κυβέρνησης θα αρχίσει να μειώνεται, αν και με αργό ρυθμό, από το 2014 και έπειτα» αναφέρει ο Οίκος.

Ακόμη ένας λόγος για την αναβάθμιση, σύμφωνα με τον Moody’s, είναι η αργή μεν  βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τον Moody’s βάσει των πρόσφατων δημοσιευθέντων στοιχείων σταθεροποίηση της οικονομίας, με τις εξαγωγές να συνεχίζουν να αυξάνονται και την ανεργία να αρχίζει μειώνεται από τα πολύ υψηλά επίπεδα.

Όπως τονίζει ο Moody’s οι ευρύτατες αλλαγές στις οποίες πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος της δανεικής  συμφωνίας που έχει συνάψει με την τρόικα, θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα.

Τέλος, ο Οίκος αναφέρει ότι ακόμη ένας λόγος για την αναβάθμιση ήταν ο μειωμένος κίνδυνος για την αναδιάρθρωση του χρέους λόγω  της βελτίωσης της ρευστότητας της Πορτογαλίας και της πιθανής πρόσβασης σε επίσημη βοήθεια, δηλαδή τον ΕSM, μετά και την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος  τον Ιούνιο του 2014.