Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές κατά τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο ποσό των 2.390,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.446,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 2,3%.

Αντιθέτως, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.015,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.729,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

Κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών παρουσίασε αύξηση 9,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων μειώθηκε κατά 0,1%.