Η κυβέρνηση της Ρουμανίας με τον προϋπολογισμό του 2014 επιδιώκει να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και τα μέτρα βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Πόντα, σε ανάρτησή του στο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Παραθέτοντας ένα γράφημα που απεικονίζει την κατανομή των περισσότερων από ένα εκατομμύριο εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, ο κ. Πόντα διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της δημόσια τάξης.

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ο δημόσιος τομέας στη Ρουμανία απασχολούσε 1.183.000 υπαλλήλους, 68.000 λιγότερους σε σχέση με το 2010 και 200.000 λιγότερους σε σχέση με το 2008. Από αυτούς, 3 στους 10 εργάζονται στην εκπαίδευση, 1,5 στους 10 στην υγεία, 1,5 στους 10 στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, 2 στους 10 στην τοπική αυτοδιοίκηση και 2 στους 10 σε άλλα υπουργεία και δημόσιους φορείς.