Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του οίκου Fitch για την κυπριακή οικονομία, καθώς προβλέπει ότι η ύφεση θα είναι βαθύτερη και η ανάπτυξη θα επιστρέψει το 2017, αντί το 2015 που προβλέπεται στο μνημόνιο.

Εκτιμά επίσης ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα κορυφωθεί το 2016 ελαφρώς πάνω από το 130% ΑΕΠ.

Η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «B-» και «CCC», αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της σε ξένο νόμισμα.

Επίσης, ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε στο «B» τόσο τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας σε ξένο νόμισμα όσο και την ανώτατη αξιολόγηση που μπορεί να λάβει η Κύπρος (Country Ceiling).