Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει οι φορολογούμενοι για το επίδομα πετρελαίου, καθώς οι αιτήσεις που έχει παραλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε διάστημα δύο εβδομάδων ξεπερνούν τις 225.000.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε δεσμευθεί για άμεση πίστωση των προκαταβολών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει αίτημα και για χορήγηση προκαταβολής 25% επί του συνολικού επιδόματος, αλλά ακόμα παραμένουν στην αναμονή.

Απομένει να φανεί δε, αν στο 20ήμερο από την υποβολή της αίτησης θα υπάρξει πλήρης εξόφληση του επιδόματος που δικαιούται ο φορολογούμενος, όπως όριζε η σχετική υπουργική απόφαση.