Μειωμένο ήταν το επιτόκιο στη σημερινή έκδοση εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τρίμηνης διάρκειας, μέσω της οποίας το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε να αντλήσει ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,025 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές».

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,95%.

Ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει πως η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.