Δύο χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που έχουν στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν νέους, άρχισαν να «τρέχουν» στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή νεανική ανεργία.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, αλλά και τις ιδιωτικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τους όρους που διέπουν τα προγράμματα που προσφέρουν δάνεια, ύψους 150 εκατ. ευρώ (δεν προσφέρονται επιχορηγήσεις).

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα τραπεζικών εγγυήσεων και δανειοδότησης ποσού από 25.000 ευρώ και άνω, με αποπληρωμή από 2 έως 7 χρόνια.

Το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την απασχόληση των νέων έχει δύο συστατικά μέρη:

- Το πρώτο είναι οι «θέσεις εργασίας για τη νεολαία» που στοχεύει στην παροχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις.

- Το δεύτερο είναι ο δανεισμός, στο πλαίσιο της «επένδυσης στις δεξιότητες» και αφορά τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με ελλείψεις και αναντιστοιχίες σε δεξιότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.