Έλλειμμα στο ισοζύγιο ύψους 2.957 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.258 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8.726 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. 

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.592 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.139 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3.036 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το σύνολο των φορολογικών εσόδων ξεπέρασαν κατά 250 εκατ. ευρώ τον στόχο.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.948 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.308 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου του 10-μήνου 2013 (40.640 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.935 εκατ. ευρώ, 1.845 εκατ. ευρώ ή 5,0%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 10-μήνου (37.090 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35.594 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 250 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου του 10μήνου (35.344 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η πολύ καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο υπερκάλυψε ήδη την απόκλιση των περασμένων μηνών (η υστέρηση έναντι του στόχου στο 7-μηνο ήταν 1.061 εκατ. Ευρώ, στο 8μηνο ήταν 728 εκατ. ευρώ και στο 9-μηνο 455 εκατ. Ευρώ).

Τονίζεται ότι το μήνα Οκτώβριο οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 558 εκατ. ευρώ, κατά 293 εκατ. ευρώ ή 110,6% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 265 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 45.905 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (49.366 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.580 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.886 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.480 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (37.312 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.179 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 16,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.592,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.571 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Βελτιωμένη εικόνα «βλέπει» ο Σταϊκούρας

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός συνεχίζει να εκτελείται ικανοποιητικά. Τόσο ως προς το σκέλος των δαπανών, όσο, πλέον, και ως προς το σκέλος των εσόδων. 

Έτσι, προσεγγίζεται όλο και περισσότερο η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013. Συνεπώς, φαίνεται ότι η χώρα επιτυγχάνει τον εθνικό στόχο. Βέβαια, με τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, πρωτόγνωρες στη μεταπολεμική Ευρώπη. Η προσπάθεια συνεχίζεται, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ταλαντεύσεις. 

Η χώρα ενδυναμώνει τη διαπραγματευτική της θέση», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού.