Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων ανεδείχθη ομόφωνα ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων και πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Βαλκανικών Επιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου.

Ο κ. Μίχαλος, ως νέος πρόεδρος των Βαλκανικών Επιμελητηρίων, επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο που καλούνται να παίξουν τα Επιμελητήρια της περιοχής ενόψει και του νέου κύματος διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμετοχή των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιμελητήρια ως οργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την τοπική γνώση σε εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή δράση, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση» ανέφερε ο κ. Μίχαλος.

Στην ομιλία του, ο νέος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «Η οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, θα πρέπει να επενδύσουν στη συνεργασία και στη συνένωση δυνάμεων: για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, για την από κοινού αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση κοινών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η συνεργασία μπορεί επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των βαλκανικών οικονομιών απέναντι σε εξωτερικά σοκ, ή σε αρνητικές εξελίξεις όπως π.χ. η ύφεση και η οικονομική στασιμότητα στην ευρωζώνη.

Οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία είναι:

-    Η ενέργεια, με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών των βαλκανικών χωρών. 
-    Η γεωργική παραγωγή, ειδικά στον τομέα της βιολογικής γεωργίας
-    Ο τουρισμός 
-    Η ανάπτυξη υποδομών – ένας κλάδος στον οποίο οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία. 

-    Οι μεταφορές, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της καίριας γεωγραφικής θέσης της βαλκανικής χερσονήσου.  

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαβαλκανική συνεργασία. 

Η ουσιαστική αυτή συμμετοχή της αποβλέπει στο να γίνουν τα Βαλκάνια χώρος οικονομικής ανάπτυξης και στενής εμπορικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα ενεργεί για τη σταδιακή και σταθερή προσέγγιση και σύγκλιση των Βαλκανικών χωρών στην προοπτική της ενωμένης Ευρώπης. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

  • Την επιβοήθηση των επιχειρήσεων των χωρών - μελών για την ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών σχέσεων στην περιοχή της Βαλκανικής. 
  • Την εδραίωση των απαραίτητων θεσμών για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. 
  • Την απελευθέρωση του εμπορίου στην περιοχή των Βαλκανίων. 
  • Τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρηματικής ενημέρωσης. 
  •  Την διοργάνωση εκθέσεων και εμπορικών αποστολών».

Σήμερα το απόγευμα ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ως νέος πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, θα έχει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς.