Ποσό ύψους 5,5 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Ρώμη μέσω πώλησης μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια, υποδηλώνοντας τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ιταλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών άντλησε 3,0 δισ. ευρώ από την πώληση χρέους λήξεως το 2016 με επιτόκιο 1,79%, έναντι 2,25% στην αντίστοιχη δημοπρασία του προηγούμενου μήνα.

Επίσης, αντλήθηκαν 1,47 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων που λήγουν το 2044, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4,99% από 5,19%, καθώς και 1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων λήξεως το 2018, με επιτόκιο 2,11%.