Η κεντρική τράπεζα της Σλοβενίας (Banka Slovenije) αποφάσισε την Τρίτη να ζητήσει έλεγχο όλων των διαχειριστικών και διοικητικών πράξεων στις τράπεζες Probanka και Factor banka, για την περίοδο 2006-2012, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσφατη απόφαση να τεθούν οι δύο μικρές τράπεζες σε καθεστώς ελεγχόμενης εκκαθάρισης λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ανέθεσε στους υπευθύνους διαχείρισης κρίσης των δύο μικρών ιδιωτικών τραπεζών, οι οποίες έλαβαν κρατικές εγγυήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας ελεγχόμενης εκκαθάρισης, να διερευνήσουν δυνητικά αμφιλεγόμενες συναλλαγές. Η Τράπεζα γνωστοποίησε ακόμη, πως αν κριθεί απαραίτητο και ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του ελέγχου και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας ελήφθη μετά τις αντιδράσεις από την πλευρά των συντηρητικών κομμάτων στην απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης των δύο τραπεζών και συγκεκριμένα έπειτα από καταγγελίες τους, ότι «κύκλοι» ατόμων με επιρροή σε αριστερά κόμματα, που είχαν αμφιλεγόμενης νομιμότητας συναλλαγές με τις εν λόγω τράπεζες, προστατεύθηκαν με την απόφαση να υπάρξει εγγύηση για όλες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι απόφαση της ελεγχόμενης εκκαθάρισης των Probanka και Factor Banka ελήφθη το Σεπτέμβριο, με γνώμονα ότι μία πτώχευση ή ανεξέλεγκτη εκκαθάριση θα προκαλούσε κλυδωνισμούς στη σταθερότητα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα.