Μείωση 3,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΤΕ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 2%, έναντι αύξησης 6,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2013 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2013.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,2%, το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,2%

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2013 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2012.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 3,5%, το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,4%