Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου.