Στα 17,4 δισ. κούνα (1 ευρώ=7,627 κούνα) αναμένεται να διαμορφωθεί το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της Κροατίας για το 2014, σύμφωνα με δηλώσεις του κροάτη υπουργού Οικονομικών, Σλάβκο Λίνιτς, στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 113,1 δισ. κούνα και οι δημόσιες δαπάνες στα 130,5 δισ. κούνα.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων, το 2014 αναμένεται μία διεύρυνσή τους, που θα προέλθει από την αύξηση του μέσου συντελεστή ΦΠΑ από το 10% στο 13% από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και από την εισαγωγή φορολογικών ταμειακών μηχανών και την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα είδη καπνού.

Ο κ. Λίνιτς διευκρίνισε, ότι προκειμένου ο στόχος των εσόδων να επιτευχθεί "είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν περισσότερα έσοδα από τα μερίσματα σε επιχειρήσεις και να γίνει πιο αποτελεσματική συλλογή των φόρων".

Όσον αφορά στους παράγοντες που θα επηρεάσουν τις δαπάνες, ο υπουργός επισήμανε ότι ένα νέο στοιχείο είναι η υποχρέωση της Κροατίας να συνεισφέρει 4,4 δισ. κούνα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια εξαιτίας της αύξησης του δημόσιου χρέους της χώρας.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2014 στηρίζεται στην πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης 1,3%, ενώ η κυβέρνηση αναμένει περαιτέρω αύξηση κατά 2,2% το 2015 και 2,5% το 2016.

Η πρόβλεψη για τα τον προϋπολογισμό του 2015 περιλαμβάνει εκτίμηση εσόδων στα 118,3 δισ. κούνα και δαπανών στα 133,4 δισ. κούνα. Αντίστοιχα για το 2016 προβλέπει έσοδα 122,8 δισ. κούνα και 134,3 δισ. δαπάνες. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το 2015 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 15,1 δισ. κούνα και να συρρικνωθεί περαιτέρω στα 11,5 δισ. το 2016.

Σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, το έλλειμμα του προϋπολογισμού, όπως ανέφερε ο κ.Λίνιτς, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 5% το 2014, να υποχωρήσει στο 4,2% το 2015 και στο 3% το 2016.

Συμπεριλαμβανομένων των εκτός προϋπολογισμού δαπανών προς δικαιούχους και την τοπική αυτοδιοίκηση, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα ανέλθει στο 5,5% του ΑΕΠ το 2014, για μειωθεί στο 4,6% το 2015 και στο 3,4% το 2016.
   Το δημόσιο χρέος της Κροατίας είναι πιθανό να φθάσει τα 195,4 δισ. κούνα μέχρι το τέλος του 2013 ή το 58% του ΑΕΠ και να αυξηθεί περαιτέρω στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2014, στο 64,1% το 2015 και στο 64,7 το 2016.