Στην εφαρμογή προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προχωρά ο ΟΤΕ

Η συνολική δαπάνη που θα καταβάλει ο Οργανισμός για την υλοποίησή τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 190 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών του επιτρέπει «να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα και να δημιουργήσει μελλοντικά ευκαιρίες για την απασχόληση νέων ανθρώπων». 

Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Προβλέπουν, μεταξύ άλλων:

1. Την αναπλήρωση από 70% έως 95% κατά κατηγορία των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης,
2. Μικτό ποσό ίσο με τις εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για αυτασφάλιση,
3. Την νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών
4. Μικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανέρχεται μέχρι του ποσού των 11.000 ευρώ περίπου.
5. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και
6. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Ανοιχτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας στον ΟΤΕ και προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων (σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ, σε δικηγόρους, σε προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και σε εργαζόμενους σε ειδική άδεια) που δεν εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα.

Στις παροχές περιλαμβάνονται:

1. Η νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών,
2. Μικτό ποσό ίσο με καθαρούς μισθούς 3 έως 4 ετών κατά κατηγορία,
3. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψης για 3 χρόνια και
4. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

 

TAGS