Με δεδομένη την ύπαρξη στην πατρίδα μας χιλιάδων αγροτεμαχίων χωρίς αξιοποίηση ή εκμετάλλευση από τους ιδιοκτήτες τους, ο Όμιλος Mpimpas Investing Group ανακοίνωσε ένα ρηξικέλευθο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αφορά στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα την καλλιέργεια μανιταριών πλευρώτους σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη έκταση τουλάχιστον 1 στρέμματος, με τη μέθοδο του franchise, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ελλάδα για γεωργικές καλλιέργειες.

Η εγχώρια παραγωγή υπολείπεται σημαντικά της κατανάλωσης μανιταριών στη χώρα μας, δημιουργώντας μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Αρκεί να ειπωθεί, πως, ενώ η κατανάλωση μανιταριών κινείται στο επίπεδο των 11.000 τόνων ετησίως, η εγχώρια παραγωγή ανέρχεται κάθε χρόνο στους 3.000 μόλις τόνους. Οι ποσότητες που υπολείπονται καλύπτονται από εισαγωγές, κυρίως από Πολωνία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία, αλλά και από Κίνα, Ταιβάν και Τουρκία.

Η στρεμματική απόδοση κάθε κύκλου καλλιέργειας φτάνει τους 10 τόνους με προϋπολογιζόμενο τζίρο γύρω στις 40.000 ευρώ, ενώ το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης καλύπτεται κατά 25% με ίδια συμμετοχή και το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη δημιουργία και τη λειτουργία μονάδας καλλιέργειας των μανιταριών, από σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης και επιχορήγησης από κοινοτικά κονδύλια.