Την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ευρωζώνη αναγνώρισε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Ιβ Μερς, επισημαίνοντας πάντως ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές «επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων που έγιναν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», ανέφερε ο Μερς σε ομιλία του.

«Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών επιστρέφει αργά… ότι η μετάδοση [της κρίσης] περιορίζεται», είπε ο ευρωπαίος τραπεζίτης, ο οποίος διαπιστώνει ενθαρρυντικά σημάδια, όπως προσαρμογή των εθνικών προϋπολογισμών και βελτιωμένη εποπτεία των οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επεσήμανε πάντως ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς να πει κανείς ότι η κρίση έχει τελειώσει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε δύο προκλήσεις: στην τόνωση των επενδύσεων και τον τραπεζικό δανεισμό.