Έσχατη λύση θα είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αφού πρώτα οι όποιες ανάγκες σε κεφάλαια έχουν καλυφθεί από την αγορά, από κρατική βοήθεια είτε με bail in.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του συμβουλίου υπουργών (Ecofin) για την τραπεζική ένωση, σύμφωνα με την οποία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Μέχρι τότε, θα έχουν διενεργηθεί τα ευρωπαϊκά stress test των τραπεζών για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί κοινή μεθοδολογία και κοινοί ορισμοί για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικούς μηχανισμούς κεφαλαιακής ενίσχυσης πριν ολοκληρωθούν τα stress tests.

Η απόφαση θεωρείται συμβιβασμός ανάμεσα στη Γερμανία που ήθελε να «μπλοκάρει» τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ESM για τις τράπεζες και τη Γαλλία που πίεζε στην κατεύθυνση αυτή. Με βάση την απόφαση, ο ESM θα χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να προσδιοριστεί η νομοθεσία με βάση την οποία θα γίνεται το bail in.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη γίνει τα stress test σε εθνικό επίπεδο και οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί (σ.σ. δεν γίνεται ειδική αναφορά, αλλά προφανώς περιλαμβάνεται και η Ελλάδα σε αυτές) με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης τις όποιες ανάγκες κεφαλαίων παρουσιαστούν.