Υψηλότερο των προσδοκιών αποδεικνύεται το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το Σεπτέμβριο άγγιξε τα 13,1 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων στα 10 δισ. ευρώ βάσει δημοσκόπησης του Reuters

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Eurostat, τον Αύγουστο το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ, έναντι αρχικής εκτίμησης στα 7,1 δισ. ευρώ. 

Σε εμπορικά σταθμισμένους όρους, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1% σε μηνιαία βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,3%. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3% και οι εισαγωγές έμειναν αμετάβλητες.

TAGS