Ολοκληρώθηκε στις 16 Νοεμβρίου ο εταιρικός μετασχηματισμός (συγχώνευση), με απορρόφηση της Βιοχάλκο από τη βελγική εταιρεία Viohalco, με τη σύνταξη της από 15 Νοεμβρίου 2013 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Βρυξελλών Sophie Maquet. 

Κατά τα λοιπά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ισχύει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα βασικών γεγονότων.