Σε μείωση των ασφαλίστρων της στο κλάδο αυτοκινήτου για δεύτερη φορά από τον Απρίλιο, προχωρεί η Εθνική Ασφαλιστική. Ειδικότερα προχωρά, σε μεσοσταθμική μείωση των ασφαλίστρων του κλάδου μεγαλύτερη του 8,5%.

Το νέο μειωμένο τιμολόγιο παρουσίασε, στο παραγωγικό δίκτυο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κλιμάκιο της διοίκησης της εταιρίας με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Θεοφάνη Παναγιωτόπουλο και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Ηρακλή Δασκαλόπουλο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Εθνική Ασφαλιστική, αξιοποιώντας την εμπειρία εφαρμογής του καινούριου τρόπου τιμολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς μεταβολές των δεδομένων της αγοράς, προχώρησε στην προαναφερόμενη νέα μείωση των ασφαλίστρων για τα συμβόλαια των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.). Το νέο τιμολόγιο της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ισχύ από 12/11/2013 και εφαρμόζεται σε όλα τα νέα συμβόλαια και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή. Επιπλέον, το νέο τιμολόγιο θα ισχύσει και για τις ανανεώσεις του μηνός Δεκεμβρίου 2013. Το ποσοστό μείωσης είναι διαφορετικό για κάθε ασφαλιστήριο Ε.Ι.Χ., ανάλογα με τις επιμέρους παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση.

Εκτός της μείωσης αυτής, από 12/11/2013 μεταβλήθηκε και το ασφάλιστρο της Οδικής Βοήθειας, με μείωση της τάξης του 34% (νέα μειωμένη τιμή, από 60 ευρώ που ίσχυε, σε 40 ευρώ ετήσιο ασφάλιστρο από 12/11/2013).