«Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας μπορεί να αλλάξει ριζικά την οργάνωση του χώρου της υγείας». Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σε σχετική εσπερίδα του επιμελητηρίου.

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε ότι με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, καταγραφή πορείας ασθενούς κτλ. Έτσι αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις στην πρόληψη και στη διάγνωση. Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι από χρονοβόρες διαδικασίες. Δημιουργείται ένας αξιόπιστος μηχανισμός διοικητικής πληροφόρησης, που αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, όπως εκτιμά ο ίδιος, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του συστήματος και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Και ταυτόχρονα, να κινητοποιήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Να δημιουργήσει ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων.