Μερίδιο 70% των πορτογαλικών Ταχυδρομείων (CTT Correios de Portugal) πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί ενώ το υπόλοιπο 30% θα παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της κρατικής εταιρείας συμμετοχών Parpublica. Το προσδοκώμενο τίμημα, είναι 580 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα υλοποιηθεί μέσω χρηματιστηρίου, με το σύστημα των δημοσίων εγγραφών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών προσφορών είναι η 5η Δεκεμβρίου, ανέφερε από την πλευρά της η χρηματιστηριακή εποπτική Αρχή CMVM.

Θεσμικοί επενδυτές δύνανται να αγοράσουν ένα ποσοστό μετοχών στο 70% του μετοχικού κεφαλαίου των Ταχυδρομείων της Πορτογαλίας που ιδιωτικοποιείται, διευκρίνισε ο φορέας αυτός.

Ένα άλλο ποσοστό μετοχών μπορεί να καταλήξει στο υπαλληλικό προσωπικό των Ταχυδρομείων, αποσαφήνιστηκε συγχρόνως.

Οι εργαζόμενοι έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από τις αρχές του έτους καθώς από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των ταχυδρομείων, ενόψει της ιδιωτικοποίησής τους, έκλεισαν περισσότερα από 100 υποκαταστήματα και χάθηκαν 900 από τις 14.000 θέσεις εργασίας.

Το πρώτο φετινό εξάμηνο ήταν κερδοφόρο για τα ταχυδρομεία, με τα έσοδα να αυξάνονται ελαφρά, στα 31,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν προηγηθεί χρονικώς οι ιδιωτικοποιήσεις των ενεργειακών ομίλων EDP και REN καθώς και του φορέα της διαχείρισης των αερολιμένων ΑΝΑ, που απέφεραν ήδη στα κρατικά Ταμεία το ποσό των 6,5 δισ. ευρώ.