Την αξιολόγηση ΑΑ για το Βέλγιο επιβεβαίωσε την Τρίτη η Fitch διατηρώντας σταθερό το outlook για την οικονομία της χώρας αποδίδοντας την απόφασή της αυτή στην διαφοροποίηση της βελγικής οικονομίας, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και τους ισχυρούς θεσμούς. 

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο εξήλθε της ύφεσης τα προηγούμενα δύο τρίμηνα και ο οίκος αναμένει πως η μετριοπαθής ανάκαμψη θα συνεχιστεί στις αρχές του 2014. 

Η βασική αδυναμία της βελγικής οικονομίας είναι το υψηλό χρέος, παρατηρεί ο οίκος και εκτιμά πως αυτό θα αγγίξει το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2014, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι δημοσιονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται και οι κίνδυνοι από τον τραπεζικό τομέα υποχωρούν σταδιακά.