Δύο νέα μέλη στο διοικητικό του συμβούλιο ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος. Πρόκειται για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη και Wade Burton οι οποίοι εκλέχτηκαν στην από 19.11.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Χρήστου Διαμαντόπουλου και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Ιωάννη Δήμου, αντίστοιχα. Η εκλογή των νέων μελών, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:  

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 
3. Γεώργιος - Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Oικονομολόγος.
4. Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
5. Wade Burton, μη εκτελεστικό μέλος, Vice President and Portfolio Manager and Member of the Investment Committee της Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.
6. Νικόλαος Καραμουζής του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας «Γενική», του Ομίλου Πειραιώς.
7. Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.
9. Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος ΔΣ της CHANDRIS  England Ldt. 

Η Διοίκηση του Ομίλου καλωσορίζει στο Συμβούλιο τον κ. Ν.Καραμούζη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας «Γενική», του Ομίλου Πειραιώς, με μακρά και καταξιωμένη πορεία στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό χώρο, και τον κ. W.Burton, Vice President and Portfolio Manager and Member of the Investment Committee της Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., εκπρόσωπο της Fairfax Financial Holdings Limited, του τρίτου μεγαλύτερου μετόχου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Τα νέα Μέλη, με τη διεθνή εμπειρία τους, αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην υιοθέτηση διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, αλλά και στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου.