Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's διαπίστωσε ότι το υψηλό επίπεδο του χρέους της Αλβανίας αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για το μέλλον της οικονομίας της. 

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε, χθες, ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων αναφέρει- μεταξύ άλλων -ότι το επίπεδο Β1 των κρατικών ομολόγων της Αλβανίας εξακολουθεί να κινδυνεύει από τις μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις, την αύξηση του επίπεδο του χρέους και την αργή οικονομική ανάπτυξη, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 

«Η χώρα εξακολουθεί να αναφέρει χαμηλά εισοδήματα, η οικονομία παραμένει μικρή και περιορισμένη, με μια εξαγωγική βάση που βασίζεται στης εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της ευρωζώνης. Η οικονομική δραστηριότητα έχει επιβραδυνθεί σημαντικά το 2012 και η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει υποτονική» σημειώνεται στην έκθεση. 

Όμως, σύμφωνα, με τον οίκο Moody's, υπάρχουν και θετικά στοιχεία, όπως π.χ. η συνετή νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αλβανίας (BOA) και η σταθερότητα των τιμών που αντανακλούν μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία τα τελευταία χρόνια. 

Άλλα "ισχυρά" σημεία της αλβανικής οικονομίας είναι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η ανθεκτικότητα απέναντι στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση χρέους στην ευρωζώνη. 

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης καταλήγει στο κεφάλαιο για την Αλβανία αναφέροντας, ότι παρόλο που η νέα κυβέρνηση έχει αρχίσει να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, χρειάζεται πρόοδος προτού ο οίκος εξετάσει μια βελτίωση στην κατάταξη του χρέους της χώρας.