Ένα κλιμάκιο της διεθνούς τρόικας των πιστωτών της Πορτογαλίας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) αναμένεται να αρχίσει την επόμενη αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων στις οποίες συμφώνησε η Λισαβόνα στο πλαίσιο του δανεισμού της την 4η Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας σήμερα.

Η Πορτογαλία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της τρόικας ως σήμερα και αναμένεται να βγει από το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξής της, το οποίο είχε συμφωνηθεί το 2011, το καλοκαίρι του 2014.

Η προσεχής θα είναι η δέκατη τριμηνιαία αξιολόγηση. Στην προηγούμενη, οι διεθνείς πιστωτές της Λισαβόνας απέρριψαν το αίτημα της πορτογαλικής κυβέρνησης να υπάρξει χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων που της έχουν τεθεί για τη νέα χρονιά.

Η οικονομία της χώρας, που αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο χρέους, αρχίζει να ανακάμπτει έπειτα από μια βαθιά ύφεση: Επέστρεψε στην ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο και συνέχισε να αναπτύσσεται το τρίτο, αν και οριακά.

Νωρίτερα σήμερα, η χώρα διέθεσε στους επενδυτές κρατικά αξιόγραφα με χαμηλότερες αποδόσεις, γεγονός που ερμηνεύεται ως αντανάκλαση της βελτίωσης του αξιόχρεού της.