Με στόχο την ενίσχυση των εσόδων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), προβλέπεται η θέσπιση μηνιαίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και όχι ανά δίμηνο, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, διευρύνεται η ασφαλιστική βάση του οργανισμού με δύο τρόπους:

- Δρομολογείται η ένταξη στον ΟΑΕΕ των νέων ασφαλισμένων σε περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, εφόσον ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στον οργανισμό, αλλά έχουν εξαιρεθεί με τους ισχύοντες νόμους.

Για τους παλαιούς ασφαλισμένους, εντέλει, δεν μεταβάλλεται το καθεστώς ασφάλισης (κυρίως, στον ΟΓΑ).

- Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα υπάγονται όλοι όσοι ασκούν σχετική δραστηριότητα με το φορέα ασφάλισης, αλλά δεν υποχρεούνται μέχρι σήμερα να ασφαλίζονται σε αυτόν, λόγω της περιστασιακής και για μικρό χρονικό διάστημα (ακόμη και με μία ημέρα) ασφάλισης στο ΙΚΑ.